Utställning 2018-2019

Hållnäs 2018-01-10

BIS 5 SCh Tornado's Edinburgh

Domare jr + BIS (jr&sr) + uppf grupper Carina Stjernman

TORNADO'S XLNT, 2/2, 89p, (färg 9p), CERT, BIR-RJ

TORNADO'S VELVET, 2/5, 88p, (färg 8)

Seniorer Domare Lena Tysk

Honor 5-8 mån

TORNADO'S TARALIE, 1/2, 89p, (färg 7p), CERT, BIR-R

TORNADO'S TIMISOARA, 2/2, 89p, (färg 5) CK

Championklass

SCH TORNADO'S PIMM'S, 2/3, 89p, (färg 9)  CK

SCH TORNADO'S EDINBURGH, 1/3, 89p, (färg 8) CERT; BIR; BIS 5

Uppf grupper

T's Taralie o T's Timisoara 3/9

SCh T's Pimm's + SCh T's Edinburgh 4/9

Vretstorp 2018-02-24

Tornado's Timisoara och Tornado's Taralie

Juniorer Domare: Lena Tysk

TORNADO'S XLNT, 2/2, 89p (färg 8) CERT, BIR-RJ

KATLAS LEGOLAS, 1/2, 90p ( färg 8) CERT. BIR-J

TORNADO'S VELVET, 1/4, 89p ( färg 5) CERT

Ungdjur, Seniorer: Domare Jens Lindgren

TORNADO'S TARALIE, 2/2, 89p (färg 6) CK

TORNADO'S TIMISOARA, 1/2, 90p (färg 6) CERT, BIR-R

WALLHAMRA GF STJÄRNGOSSE, 1/1, 88p (färg 9)

SCH TORNADO'S EDINBURGH, 2/4, 89p (färg 9) CK

UPPF. GRUPP T's TIMISOARA + T's TARALIE, 3/11

Husby-Långhundra 2018-04-07

Nya CHAMPIONS !!! SCh Tornado's Taralie och SCh Tornado's Timisoara

Juniorer Domare Emma Harderup

TORNADO'S  YAMASEE, 1/2, 89p (färg 8) CERT, BIR-J

Seniorer Domare Maria Wigenborg

KATLAS LEGOLAS, 1/1, 89p (färg 8), CERT

TORNADO'S VELVET, 2/3, 88p (färg 8)

TORNADO'S TARALIE, 1/3, 89p (färg 5), CERT  SCH

TORNADO'S TIMISOARA, 1/2, 89p (färg 7) CERT, BIR, BIS 6 SCH

Uppf. Grupp T's Taralie + T's Timisoara 3/9

Brändåsen 2018-05-19

Tornado's Bricco, 2xCERT, BIR-J, BIR-JR, BIS-J2

BIS & BIS JR: Nete Dietrich

Jr: Tornado's Bricco, 1/3, CERT, BIR-J, BIR-J2

Darren Fieldhouse:

Katlas Legolas, 2/4, CERT, BIR-R, 89p (färg 9). SCH

Tornado's Yamasee, 4/4, 88p (färg 9)

Tornado's XLNT, 3/4, 89p (färg 9)

SCh Tornado's Pimm's 3/4, 89p (färg 9)

SCh Tornado's Edinburgh, CERT

BIS & BIS JR : Emilie Yde

Jr : Tornado's Bricco, 1/3, CERT, BIR-R

Tornado's Yamasee, 2/3, CK

Tornado's XLNT, 3/3

SCh Katlas Legolas, 1/5, CERT

SCh Tornado's Pimm's, 3/5

SCh Tornado's Edinburgh

Uppf, grupp T's SCh Pimm's + SCh T's Edinburgh 2/7 & 5/7

SM Vilsta 2018-07-07

Domare: Andrew Sparkes

Tornado's Bricco, 1/2, CERT

Tornado's Yamasee, 2/2

SCh Katlas Legolas, 3/7, CK

Solvalla 2018-08-11

Tornado's Elma, CERT, BIR-J

Juniorer, domare Kenneth Hansen

Tornado's Elma, CERT, BIR-J

Seniorer, domare Camilla Hansen

Tornado's Bricco, 2/2

Tornado's Yamasee, 1/1

SCh Katlas Legolas, CERT 2/5

SCh Tornado's Timisoara, CERT, BIR-R

Uppf. grupp T's Bricco + T's Yamasee 3/7

Linköping 2018-09-01

T's Frappant och T's Elma

Juniorer: Domare Jens Lindgren

Tornado's Frappant, 1/1, 88p, färg 9

Tornado's Elma, 1/3, CERT, BIR-J89p, färg 8

Seniorer: Domare Darren Fieldhouse BIS Lena Tysk

Tornado's Bricco, 1/1, CERT, 89p, färg 8 SCH !

SCh Tornado's Timisoara, 2/4, CERT, 90 p, färg 8

SCh Katlas Legolas, 1/4, CERT, BIR, BIS 4, 91p, färg 9

Uppf. grupp T's Frappant + T's Elma 3/10 (5)

Landskrona 2018-10-20

Juniorer: Domare Lena Tysk

Tornado's Femkrona, BIR-J, CERT89p, färg 8p,  Ägare: Björktassens

5-8 mån: Domare Emma Harderup

Tornado's Esposito, 1/1, CERT,  Ägare : Lycknios

Hållnäs 2018-11-24

Domare: Fredrik Griberg

Juniorer

Tornado's Georgina, 1/3, 90p, CERT BIR-J färg 5

Tornado's Harlekin, 1/2, 88p, färg 5

Tornado's Hekate, 3/3, 87p  äg. Helena Gustavsson

Seniorer

Tornado's Ferrari, 1/1, 89p, CERT färg 9

Tornado's Elma, 1/1, 89p, CERT BIR-R  färg 8

Tornado's Yamasee, 2/2, 89p CK  färg 5 äg Helena Gustavsson

Championklass

SCh Tornado's Bricco, 2/2, CK, 89p färg 5

SCh Katlas Legolas, 1/2, CERT, BIR  färg 5

Uppf.grupp Tornado's Elma + Tornado's Frappant 3/5

Eskilstuna, Jädersgården 8/12 - 18

Tornado's Elma BIS 5 och MSCh SCh Katlas Legolas BIS 3.

Juniorer, domare: Darren Fieldhouse

Tornado's Harlekin, 1/1, 89p, CERT, BIR-JR färg 8

Seniorer, domare: Fredrik Griberg

Tornado's Ferrari, 1/1, 89p, CERT färg 9

Tornado's Elma, 1/5, 90p, CERT, BIR-R, BIS 5 färg 8

Wallhamra IB Gritt, 2/5, 89p, CERT färg 9

Katlas Asterisk, 1/2, 88p, färg 9

Tornado's Femkrona,

SCH-klass

SCH Katlas Legolas, 1/2, 90p, CERT, BIR, BIS 3,  färg 8 MSCh

Uppf grupp Tornado's Elma + Tornado's Harlekin 3/7

PLATS 12 ÅRETS UPPFÖDARE 2018, 1.317 p. (2017 plats 16)

Vretstorp 2019-02-16

SCh Tornado's Elma

Juniorer  Domare: Jytte Kruse

Tornado's Kovan, 1/3,  89p, CERT, BIR-J, BIS 4  ägare Carola Holm

Seniorer  Domare: Maria Wigenborg

Tornado's Ferrari, 2/2, 87p, färg 9 ägare Allan o Evie Helm

Tornado's Harlekin, 1/2, 89p, CERT färg 9

Wallhamra IE Winda, 2/3 färg 9

Tornado's Georgina, 1/2, 89p, CERT färg 8

Tornado's Elma, 1/2, CERT, BIR-R, 89p, färg 9

SCh Tornado's Bricco, 1/2, CERT, BIR, 90p, färg 8

Hållnäs 2019-04-27

Juniorer. Domare: bettan Gileborn-Sundberg

Tornado's Mary Lou, 1/2, CERT, BIR J, 91p färg: 7

Tornado's Nemonia, 2/2, CERT, BIR-R J,89p färg: 6

Seniorer. Domare Minna Thomé

Tornado's Harlekin, 2/2, 88p färg: 9

Tornado's XLNT, 1/2, CERT, 89p färg: 9

Tornado's Georgina, 1/2, CERT, SCH !  färg: 7

SCh Tornado's Bricco, CERT, BIR  färg: 9

Brändåsen 2019-08-03

BIS 5 SCh Tornado's Bricco e. Wallhamra GF Stjärngosse - Winniepig's Minette

Domare Nete Dietrich Juniorer

Tornado's Porsche, 1/3, CERT, BIR-R J  Färg Gdk

Tornado's Quaison, 2/3, CK Färg Gdk

Tornado's Odalie, 2/4, CK  Färg Gdk

Seniorer

Tornado's Mary Lou, 1/1, CERT SCH !  Färg ngr vita strån

Tornado's Harlekin, 3/3  Färg Bra

Tornado's Kovan, 1/2, CERT  SCH !  äg. Björktassens

Tornado's XLNT, CK  äg Winniepig's

SCh Tornado's Bricco, 1/3 CERT BIR BIS 5  Färg Fin

Domare Lene S Kristensen   Juniorer

Tornado's Porsche, 1/3, CERT BIR-R J Wildcard

Tornado's Quaison

Tornado's Odalie, CK

Seniorer

Tornado's Mary Lou, 1/1 CERT

Tornado's Harlekin, 1/3, CERT SCH !

Tornados Kovan, 1/2, CERT BIR äg Björktassens

Tornado's XLNT

SCh Tornado's Bricco, 3/4, CK

Landskrona 2019-08-17

Domare Anja Hamrin

SCh Tornado's Kovan, BIR CERT

Solvalla 2019-08-24

Juniorer   Domare Bettan Gileborn-Sundberg  BIS Jens Lindgren

Tornado's Pricy, 1/2, 88p  Färg ej gdk

Tornado's Porsche, 3/3, 88p  Färg 8

Tornado's Quaison, 2/3, 89p CERT BIR-RJ, wildcard Färg ej gdk

Seniorer  Domare Jens Lindgren

Tornado's Odalie, 2/4, 87p  Färg 8

SCh Tornado's Mary Lou, 3/5, CK  Färg 6

SCh Tornado's Bricco, 2/5, 89p  CERT  Färg 9

Uppf Grupp T's Pricy och T's Quaison, 1/7

Solvalla 2019-08-25

Juniorer  Domare Darren Fieldhouse

Tornado's Porsche, 3/3, 88p  Färg Ej gdk

Tornado's Quaison, 1/3, 89p, CERT BIR-J BIS J3  Färg Ej gdk

Tornado's Pricy, 1/2, 89p, CERT  Färg 9

Seniorer  Bettan Gileborn-Sundberg

Tornado's Odalie 1/1, 88p  Färg 8

SCh Tornado's Mary Lou, 3/3, 89p, CK  Färg 7

SCh Tornado's Kovan, 2/3, CERT BIR-R

SCh Tornado's Bricco, 1/3, CERT BIR  Färg 9

Uppf grupp T's Pricy + T's Quaison 3/7

NM Vilsta Eskilstuna 2019-09-07/08

Tornado's Pricy och Tornado's Quaison

Domare Irina Biletskaia RUS

Final Irina Biletskaia RUS, Peter Wright, AUS, Ken Peddersen, AUS

Jr

Tornado's Porsche, 2/2

Tornado's Quaison, 1/2,CERT,BIR-J BIS-J 2 NordjrV-19

Tornado's Pricy, 1/7, CERT,BIR-JR

Sr

SCh Tornado's Bricco, 2/8, CERT

SCh Tornado's Harlekin, 4/8, CERT

Uppf grupp Tornado's Pricy + Tornado's Quaison 7/36

Västerlösa 2019 - 10 - 26

Domare Anja Hamrin

Juniorer

Tornado's Rossi, 1/1, 88p, Färg 7

5-8 mån

Tornado's Pricy, 1/2, 89p, CERT BIR  Färg 9

Tornado's Quaison, 1/1, 89p, CERT BIR-R Färg 9

Championklass

SCh Tornado's Bricco, 1/1, 89p, CERT Färg 9

Jädersgården 2019-12-14

SCh Tornado's Pricy

Juniorer  Domare Darren Fieldhouse

Tornado's Velma, 2/2 CERT BIR-RJ  89p  Färg 8

Ungdjur + vuxna   Domare  Jens Lindgren

Honor 5-8 mån

Tornado's Pricy 1/1, CERT, BIR-R  90p  SCH  Färg 9

Championklass

SCh Tornado's Bricco, 2/2  CK  90p  Färg 9

Senaste kommentarer

01.10 | 18:22

Hej Vad kostar dina marsvin? Kan du skicka bild på dom du har just nu? Vi ...

24.07 | 20:09

Är det någon marsvin kvar

19.04 | 20:22

Hej, vi vill kör en gerbilhane, har en gerbilhona som är i behov av sällskap. ...

11.04 | 08:16

Hej! Undrar om du har 2 gerbilungar som söker ett hem? Eller ngn pla...